Borang Peraduan

Jquery Contact FormFormoid.com 2.3

CARA PENYERTAAN

1. Tempoh peraduan 15hb Februari 2014 - 30hb April 2014
2. Beli mana-mana satu produk Mu'min dan isikan borang disediakan dan hantar secara online
3. Dengan pembelian satu produk ubat gigi Mu'min (semua saiz) atau Mu'min B*Sugi 40ml, Peserta boleh menghantar satu (1) penyertaan.
4. Peserta boleh menghantar lebih daripada satu penyertaan dengan pembelian baru asalkan resit dan produk tersebut disimpan sebagai bukti pembelian.  
5. Setiap penyertaan dengan Mu'min B*Sugi 40ml akan mendapat satu penyertaan tambahan secara automatik dengan satu penghantaran borang penyertaan.
6. No.Siri Keluaran adalah tertera di hujung tiub atau pada kotak produk. ( Lihat Contoh)
7. Hanya penyertaan dengan butir-butir yang lengkap dan betul akan diterima. 
8. Terma dan Syarat boleh didapati di www.al-meswak.com.my

Terma & Syarat | FAQ | Laman Utama


Copyright © 2014. All Rights Reserved.